MEKÂN ORGANİZASYONUNDA EYVANIN ROLÜ VE ÖNEMİ

Köklü bir geçmişe sahip olan eyvan, özellikle dini yapıların mekân organizasyonunda önemli roloynamıştır. Eyvanın kullanım alanı dini yapılarla sınırlı kalmamış hamam, medrese, han, saray ve benzeri pek çok yapıda da yer almıştır. Zaman içinde geniş anlamlar üstlenen bu yapı elemanı farklı mimari birimlerde farklı amaçlarla kullanılmıştır. Yaşamın önemli bir kısmının geçtiği mekânların başında gelen konutun, sosyal yaşam organizasyonunda eyvan önemli bir role sahiptir. Kendinden önceki mimari birimlerin bir sentezi olan eyvanın, günümüzde Güneydoğu Anadolu bölgesinin geleneksel konut planında etkin kullanımı görülmektedir. Eyvanın konut içerisindeki kullanımı üstlendiği fonksiyona göre farklılık gösterebilmektedir.