YETENEK YÖNETİMİNDE KUŞAKLAR VE İŞ TATMİNİ

İş yaşamında yaşanan teknoloji ve yönetim anlayışındaki değişimler, insan kaynaklarına bakış açısını yeni bir noktaya taşıyarak, çalışanların sahip oldukları yeteneklerin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu durum, yetenek yönetiminin insan kaynaklarının yeni vizyonu olarak görülmesine yol açmıştır. Yetenekli çalışanların keşfedilmesi, eğitim programlarıyla geliştirilmesi, performansının değerlendirilmesi, potansiyelinin açığa çıkarılması ve elde tutulması, kurumsal performans ve bağlılık açısından önemli bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Kurumların rekabet üstünlüğünü sağlaması, artık sahip olunan finansal kaynaklarla sınırlandırılmayarak, yetenekli çalışanlarla gerçekleşmektedir. Bu nedenle 21. yüzyılın kurumlar arasında yetenek savaşlarının yaşandığı bir yüzyıl olması kaçınılmaz olmuştur.