YÜKSEK ÖĞRETİMDE TÜRKİYE’NİN İMAJI VE CAZİBE DÜZEYİ

Küreselleşen dünyada en belirgin eğilimlerden biri eğitimin diğer bir ifadeyle yükseköğretimin uluslararasılaşmasıdır. Yükseköğretimin uluslararasılaşmasının vazgeçilmez bileşeni ise öğrenci hareketliliğidir. Günümüzde dünya genelinde kayıtlı uluslararası öğrenci sayısı 4.6 milyon civarında olup, bu göstergenin 2020 yılına kadar 8 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (OECD, 2017). Günümüzde birçok ülke uluslararası öğrencilerin yarattığı ekonomik ve sosyal değerlerin farkına varmış ve bu değerden yararlanabilmek için yoğun bir rekabet içine girmiş durumdadır.

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TÜRKİYE’NİN İMAJI VE CAZİBE DÜZEYİ

  • YRD. DOÇ. DR. AZAMAT MAKSÜDÜNOV
  • PROF. DR. HASAN GÜL
  • MEERİM ASANBEKOVA
  • ISBN: 978-625-7897-13-6