ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Әлеуметтік экология және тұрақты даму курсының негізгі мақсаты-қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастарға жан- жақты талдау жүргізу, экологиялық мәселелерді мемлекеттік саясат пен қоғамның іс-әрекетін парасаттылықпен бірге жүргізіп қоғамдағы әрбір адамзаттың сана-сезімі жоғары деңгейге жеткенде ғана шешуге болатынын айқындау. Жер шарындағы ғаламдық проблемаларды бақылай отырып ондағы тіршіліктің тұрақтылығын сақтау. Адам, қоғам, табиғат арасындағы қарым-қатынастарды үйлестіре отырып, табиғат ресурстарын тиімді пайдалануды адами – нооэкологиялық тұрғыдан негіздеу.

ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ

  • САДЫКОВА ДАМЕЖАН ӘДІЛХАНҚЫЗЫ
  • ISBN :978-625-7897-01-3