YÜKSEKÖĞRETİMDE AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kuruluşundan günümüzdeki haliyle Avrupa Birliği sürecine kadar Birlik; siyasi, ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında çeşitli ortak politikalar yürütmüştür. Yürütülen bu politikalar kapsamında, üye ülkelerin işbirliği ve uyum içerisinde bütünleşme sürecini devam ettirmesi sağlanırken, diğer yandan da toplumsal alanda refah düzeyinin artırılması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmede ise eğitim çok önemli bir araçtır. Avrupa Birliği Topluluk Programları kapsamında yürütülen değişim programları ile öğrencilerin ufku genişlemekte, yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademik ve idari personele eşit imkanlar tanınarak bireyler arasında fırsat eşitliği sağlanmaktadır.