EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YILDIRMA

Örgütlerde işgörenler arasında bazen açık bazende gizli ve sistemli bir şekilde pek çok çatışma türleri görülmektedir. Bu tür çatışmalar, işgörenlerin stres, kaygı, depresyon, tükenmişlik, işdoyumsuzluğu, işten soğuma vs. yaşamasına neden olabilmektedir. Hem gelişmiş hemde gelişmekte olan ülkelerde görülen bu tür çatışma ve ruhsal taciz diğer bir ifadeyle psikolojik taciz türüne yıldırma (mobbing) adı verilmektedir. Yıldırma oldukça eski bir olgu olmasına karşın, iş hayatında ancak son zamanlarda ele alınmakta ve çalışma hayatında giderek daha fazla gündemde yer almaya başladığı gözlenmektedir. Ülkemizde ise 2000’li yıllardan itibaren üzerinde araştırmaların yapılmaya başlandığı yıldırma kavramıtemelde psiko-sosyal bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Mağdurlarını yaptığı işten soğutan, mesleki doyumsuzluğa yol açan, stres yaşatan, depresyona sürükleyen ve hatta kişiyi intihara kadar ve götürebilen yıldırmanın hemen hemen tümsektörlerde görüldüğü bilinmektedir.

Kategoriler: Etiketler: