1925 YILINDA KIRKLARELİ

ürkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Misak-ı Milli’yi hayata geçirmek hedefi doğrultusunda önceliğinin silahlı mücadeleyi yönetmek olduğu koşullarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk İcra Vekilleri Heyeti 3 Mayıs 1920’de kurulmuştur.İlk toplantısı 5 Mayıs 1920’de Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında gerçekleştirilen Birinci İcra Vekilleri Heyeti’nde Umur-ı Şer’iye, Umur-ı İktisadiye, Müdafaa-i Milliye, Adliye, Dahiliye, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye, Hariciye, Maliye, Maarif, Nafia ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye olmak üzere toplam 11 vekalet yer almıştır. Bunlardan Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti, 1921 yılında, izlenecek sosyal ve ekonomik politikalara ışık tutması amacıyla; belirlenen illeri bütünlüklü biçimde inceletmek suretiyle raporlar hazırlatmak, böylelikle Türkiye’ye genellenebilecek geniş ölçekli bir döküm oluşturmak için bir çalışma başlatmıştır. Bu kitabın Giriş kısmında, Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti’nin kuruluşu ve toplum sağlığı konusunda 1930’lara kadar gerçekleştirdiği faaliyetler, bu faaliyetlere yön vermiş olan Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası başlıklı raporların hazırlanma sürecive içeriği değerlendirilmiştir.

1925 YILINDA KIRKLARELİ

ISBN: 978-625-8061-61-1