21. YÜZYILDA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK, SOSYAL VE STRATEJİK ANALİZLERİ

Bu kitap, yaklaşık 30 yıllık akademik hayatımda öğrendiğim, araştırdığım, yazdığım, derslerimde anlattığım ekonomik, sosyal, stratejik, askeri ve politika konularında geniş bir analize dayalı olarak ortaya çıkmış, okuyan herkese bir bilgi ve birikim aktarmak üzere kaleme alınmıştır. Bu kitabı yazarken, okuyan herkesin faydalanacağı bir başucu eser olmasını ve akademik literatüre önemli bir çalışmanın kazandırılmasını amaçladım. Daha önce yazdığım akademik çalışmalarımdan, kitap bölümlerinden ve makalelerimden derleyip, bu kitap çalışmasının okuyucu ile buluşturulmasını hedefledim. Bu kitabı yazma nedenlerimin arasında bir çok amaç bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ülkemizin gelecekte muassır medeniyet seviyesine ulaşılması noktasında yapılması gerekli politikalar ve stratejiler üzerinde durulmuştur. Bu kitapta, “Kızıl Elmaya” hangi şartlarda, nasıl ve ne şekilde ulaşılabileceğine yönelik fütüristik ve projeksiyon analizlerinin yanında, ele aldığımız konularda karşımıza çıkan sorunların çözüm ve yöntemleri üzerinde durulmuştur.