A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-8

Tarih boyunca en temel gereksinim olarak gördüğümüz iletişim kavramı, günümüz dünyasında hızla gelişmeye devam etmekte ve kendine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm pek çok araştırmacının ilgisini çekmektedir. İletişim çalışmalarının bu denli artmasının en temel nedeni her geçen gün yenilenen ve gelişen iletişim teknolojileri olarak görülmektedir.Globalleşen dünya düzeninde yaşanan gelişmeler üzerindeki iletişim çalışmaları etkisi azımsanamayacak kadar fazladır. Bu nedenle iletişim üzerine yapılan çalışmalar disiplinler arası bir hal almış ve literatürde sıkça ele alınan konulardan biri haline gelmiştir.