SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE AKIŞ DENEYİMLERİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI

Eğitim genel anlamda bireylerde amaçlı ve istendik yönde bir değişim meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Eğitimi oluşturan paydaşların ortak amacı; öğrencileri eğitim sürecine dahil ederek, eğitimin kalitesini arttırmaktır. Bütün Dünyayı etkisi altına alan pandemi her alanda olduğu gibi eğitim alanında da birçok yeniliklerin deneyimlenerek yaşanmasına sebep olmuştur. Bu süreçte yüz yüze eğitim faaliyetleri durdurulmuş ve uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Uzaktan eğitim, pandemiyle ortaya çıkan bir kavram değildir. Daha önceki dönemlerde çeşitli eğitim kademelerinde kullanılan bir sistemdir. Ancak Pandemi ile birlikte çoğunluğu uygulamalı derslerden oluşan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, zorunlu ve hazırlıksız olarak uzaktan eğitim sürecine geçmek durumunda kalmıştır. Elbette bu süreçte öğrencilerden elde edilecek verimliliğe ilişkin geri dönütler önem kazanmaktadır. Akış Deneyimi ve Psikolojik İyi Oluş süreçleri bu geri dönütler arasındadır. Akış Deneyimi; bireyin içinde bulunduğu eyleme ilişkin zihinsel durumu ifade etmektedir. Psikolojik İyi Oluş ise; bireyin sağlıklı hissetmesinin yanı sıra potansiyeline ve benliğine göre anlamlı yaşama sahip olma durumunu ifade etmektedir.