AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER 2

Aile kapsamında süregelen çalışmalardan ikincisini sizlere sunuyoruz. Bu kitabımızda konularında kapsamlı çalışmalar yürüten arkadaşlarımız, beş bölüm halinde aileye ilişkin çok boyutlu hazırladıkları derlemelerini bizimle paylaştılar. İlk bölümde,Psikolojide çok yaygın olarak kullanılan şema kavramı aileye yönelik çalışmalar açısından ele alınmıştır. Özellikle erken çocukluk şemalarının insanın yaşamı boyunca süren etkileri çerçevesinde aile de çift ilişkililerine yansımaları incelenmiştir.İkinci bölümde ise evlilikte uyum teması merkez alınarak evli çiftlerde uyumu etkileyen faktörler incelenmiştir. Uyumlu evlilikler; bireylerin psikolojik iyi oluşlarına katkıda bulunurken , mutluluk ve benlik saygısının artmasını sağlamaktadır. Bu nedenlerle sağlık aileler için uyumlu çift ilişkileri önemli görülmektedir. Üçüncü bölümde ergenlerde görülen antisosyal davranışlar üzerine anne ve baba tutumlarının etkisini kapsayan araştırmalar derlenmiştir. Bireyin yaşamında hem genetik hem çevresel faktörlerdeki aktarımlarıyla önemli rol oynayan aile bu bölümde ergenlerdeki davranış problemleri açısından değerlendirilmiştir.Dördüncü bölümde ise günümüzde sayısı giderek artmakta olan boşanmalar konu alınmıştır.Boşanma süreci sadece eşler açısından değil, çocuklar açısından da yaşamı farklılaştıran bir durumdur. Çocuklarda bu süreçte aile içi çatışmaya maruz kalmakta ya da ihmal edilebilmektedirler. Bu bölümde boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerine odaklanılmıştır. Kitabın son bölümünde de aile çalışmaları kapsamında daha az bilinen bir yaklaşım olan sistematik aile dizini ele alınmıştır. Ailelerin iç dinamiklerinin aile üyeleri aracılığıyla nesilden nesile aktarımını konu alan sistematik aile dizimi çalışmaları ana kavramları, temel yaklaşımları ile ele alınarak okuyucuya aktarılmıştır. Bu bölümün sonunda sistematik aile dizinine ilişkin vaka örneği ve değerlendirmesine de yer verilmiştir.