İÇ GÜVENLİK VE TÜRK POLİS TEŞKİLATI (1839-1938)

Bu çalışmanın amacı, 1839-1938 yılları arasında uygulanan iç güvenlik politikaları ile Türk Polis Teşkilatının kuruluşu ve gelişim sürecini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk yıllarındaki iç güvenlik politikaları ele alınmıştır. Ayrıca Türk Polis Teşkilatı’nın iç güvenliğin sağlanmasındaki yeri ve önemi ele alınmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’ndeki İç Güvenlik Politikaları, ikinci bölümde Cumhuriyet Döneminde İç Güvenlik Politikaları ve üçüncü bölümde de İç Güvenlik Politikaları Kapsamında Türk Polis Teşkilatı’nın Gelişimi üzerinde durulmuştur.