VERGİNİN İLGİNÇ HALLERİ

Hareket noktamız da varış noktamız da bizatihi insanoğlunun kendisi olduğundan dolayı, bütün çabamız yine insanoğlunun hayatlarına tatbik edilen, azdan-çoktan onları etkileyen olayları tahlil etmektir. Bu düşünceden hareketle müstakil olarak yapmış olduğumuz bu ilk çalışmadaki gayemiz; insanoğlunun acuna vardığı günden bugüne değin sürekli olarak muhatap olduğu vergilerin bazen konuluş amacının dışına çıkarak ilginç ve gülünç haller aldığı durumları izah etmektir.

 

ISBN: 978-625-8061-29-1

detayliarama

, ,