AİLEYE İLİŞKİN GÜNCEL DERLEMELER – 4

Yaşamımızın merkezi olan aile , her yaşta ve her toplumda birey için önemini sürdürmektedir.Aile biçimleri zamandan zamana değişiklik göstermekle birlikte , pekçok çalışma alanında odak noktada bulunmaktadır. Aileye İlişkin Güncel Derlemeler-4 başlıklı bu kitabımızda aile ve bireye yönelik derleme çalışmalarına yer verilmiştir. Kitabımız beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sanal zorbalık ve sanal mağduriyet gibi günümüzde giderek önem kazanan iki kavramın ilişkisi aileye ilişkin değişkenler açısından ele alınmıştır. İkinci bölüm yaşamımızın kaçınılmaz bir parçası olan travmalar üzerinde yoğunlaşmakta ve yine konuyu aile bağlamında ele alarak incelenmektedir.Bölüm kapsamında travma sonrası müdahalelere de kısaca yer verilmiştir. Üçüncü bölüm sosyal medya erişiminin 0-6 yaş çocuklar üzerindeki olumsu etkilerini aile perspektifinden ele almıştır. Sosyal medya kullanım yaş ve sınırlılıklarına rağmen birçok çocuk sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu sebeple sosyal medya kullanım yaşı oldukça düşmüştür ve aileler bu durumla ilgili sürecin önemli bir parçasıdırlar. Dördüncü bölüm ailenin kuruluş aşamasındaki eş seçme süreçlerini ele alarak bağlanma kuramı çerçevesinde bağlanma stilleri ve eş seçimi ilişkisini çok boyutlu olarak incelemektedir. Kitabın son bölümün de ise yakın zamana dek tüm dünyada etkili olan covid -19 pandemisi sürecini ele alınmıştır. Covid 19 Pandemisi toplumun büyük bir kısmını fizyolojik, ekonomik, psikolojik ve daha birçok alanda etkilemiştir. salgın döneminde bireylerin psikolojik sağlamlıkları üzerine yapılan araştırmalar bu bölümde ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir.