ERGENLİKTE ÜÇ TEMEL PSİKOLOJİK UNSUR: PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR, YETKİNLİK ALGILARI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ

Ergenler bir toplumun en değerli hazinesidir. Onların her yönden gelişimlerinin ve eğitimlerinin sağlanması o ülke için önemli bir ilerleme kaynağıdır. Ergenlerin sağlıklı bir gelişim dönemi geçirip, kapasitelerini ortaya çıkararak kendilerini etkin bir birey olarak topluma sunmaları için birçok alanda desteklenmeleri gerekmektedir. Bu alanların bazıları şu şekilde belirtilmektedir; vatandaşlık hakları, barınma problemleri, eğitim imkânları, bilgiye ulaşabilme imkânları, yaşam becerileri, kendilerini ifade hakları, sağlık ve sigorta güvenceleri (Unicef, 2006:4). Toplumların büyük önem verdiği ergenlerin kendilerine tanınan bu imkânlardan hakkıyla yararlanıp, üretken bir birey olabilmeleri için öncelikle gelişim ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Bu gelişim ihtiyaçlarının en başında gelen psikolojik ihtiyaçlar, kimlik gelişimi için büyük önem taşımaktadır.