ALTIN VE TÜRKİYE ALTIN PİYASASININ YENİDEN YAPILANMASI

Dünya ekonomisinde uzun yıllardır değerli madenlerin etkisi vardır. İnsanoğlu değerli madenlere ilgisini hiçbir zaman azaltmadan sürdürmektedir. Ülkemiz ekonomisinde değerli madenlerden altının tasarruf içindeki payı geçmişten itibaren çok fazladır. Ülkemizde yastık altı altın miktarının çok fazla olduğu bilinmektedir. Piyasada ekonomik sıkıntıların çözümü konusunda bu yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasının önemi çok büyüktür. Türkiye altın piyasasının yapılanması yönünde birçok uğraşı olmaktadır. Bu uğraşılardan ilki İstanbul Altın Borsasının faaliyete geçirilmesi olarak bilinmektedir. Altın Borsası belli bir süre faaliyetine devam etmiş ve ülke içindeki altınların ekonomiye kazandırılması yönünde çabaları olmuştur. Altının ekonomiye kazandırılması yönünde çabalardan birisi de İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon borsasıdır. Ayrıca altın ekonomisi incelenirken Kıymetli Madenler Ödünç piyasasının da incelenmesi gerekmektedir. İnsanların elinde bulunan altınların ekonomiye kazandırılma sürecinde belli standartları uygulama açısından Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerilerinin önemi de büyüktür. Son olarak altının ekonomi içinde değişimini sağlayacak Altın Bankacılığının da incelenmesi gerekmektedir.