ANADOLU’DA DİN: ROMA DÖNEMİ

“Roma Dönemi Anadolu’sunda Din” başlıklı çalışmada; Romalıların Anadolu’ya nasıl geldikleri, neden geldikleri, geldikten sonra yapmış oldukları faaliyetler, savaşlar ve dini etkileşim sonucunda yaşananların ne gibi etkiler yarattığını ve bu etkileri tetikleyen nedenleri ve bunların sonuçlarını kapsamaktadır. Dinin ve kültlerin o dönemin yöneticileri tarafından neden tercih edildiği, yayılım esnasında ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı, iktidar mücadeleleri konu kapsamında değerlendirilmiştir. Konu başlığından hareketle dinler ve kültler kısmına ağırlık verilmiş buna karşın Roma’nın siyasi tarihi özet olarak anlatılmıştır.

 

detayliarama