ANADOLU’DA ERKEN DÖNEM TÜRK İZLERİ

Yazının keşfinden önceki Türk tarihinin tam anlamıyla ortaya konulabilmesi ve incelenip değerlendirilebilmesi noktasında kaya resimleri önemli kaynaklardandır. Erken dönem Türklerin doğayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini, yaşam tarzlarını, kültürlerini ve inançlarını yansıtan kaya resimleri Anadolu’nun dört köşesinde karşımıza çıkmaktadır. Anadolu coğrafyasındaki kaya resimlerinin, Türklerin anavatanı olduğu düşünülen bölgelerin çevresindeki resimlerle mukayese edilerek bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Fakat resimlerin geniş coğrafyalarda çeşitlilik arz etmesi bütünlüğü sağlamasına engel olmaktadır. Bu bağlamda erken dönem Türk kaya resimleri her yönüyle değerlendirilerek araştırılması gereken bir alan olarak gözükmektedir. Anadolu’daki erken dönem Türk tarihinin ortaya konulabilmesi kaya resimlerinin anlamlandırılmasıyla mümkün olacaktır.