SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNOVATİF YÖNTEMLER, TEORİLER VE UYGULAMALAR

Sağlık geçmişten günümüze hep değerliydi. Sadece bilim insanları değil devlet adamları, şairler ve yazarlar sağlığın değerine sürekli vurgu yapmışlardır. 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sağlık ve sağlık ile ilgili diğer konuları daha da öncelikli hale getirmiştir. Sağlık bilimlerinde sürekli yeni araştırma alanlarının ortaya çıkması, teşhis ve tedavide yenilikler, aşı üretim metotlarının geliştirilmesi toplum sağlığı adına sevindirici olmaktadır.