ANTİKÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI- II

Edward Hallett Carr, “What is History?” adlı eserinde, Tarih nedir? sorusuna “tarihçi ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog” şeklinde cevap verirken, olayları anlamlı bir bütünün parçaları haline getirecek olanların tarihçiler olduğunu söylemiştir. Tarihi belirleyen, geçmişi yeniden inşa etmek adına bu seçimi yapan tarihçidir. İnsanoğlunun geçmişinin kayıt altına alınması, araştırılması ve yeniden kurgulanması tarihçinin ilgi alanıdır. Tarihçi mevcut literatürde tartışılan teoriler ışığında farklı kaynaklardan yararlanarak tarihsel metni inşa eder. Konuların kapsamı ve temel noktaların belirlenmesi tarih ve tarihçilerin seçimleri ile belirlenir Bernard Shaw, genç bir yazara tavsiyede bulunurken “önce bilgilerini doğru topla; bütün anlatım biçimlerinin temelinde bu vardır” ifadesini kullanmıştır. Leopold von Ranke’nin meşhur “nasıl olmuşsa, öyle gösteririm” sözü tarihçinin geçmişi günümüze taşınmasının ana motivasyonunun bir vecizesidir. Tarihçi insanoğlunun geçmişe duyduğu meraktan hareketle yapılan işlerin sonradan unutulmamasını sağlamak için kanıtlar kullanarak eserler vermesidir.