NÖROBİLİM ALANINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR

Bir medeniyetin ayakta durabilmesi için en önemli unsurlardan birisi de, hiç şüphesiz o medeniyetin bilime verdiği değerdir. ‘Modern Tıbbın Babası’ olarak kabul edilen İbni Sina’nın ‘Bilim ve Sanat iltifat görmediği ülkeyi terk eder’ sözü, bilime verilen bu değere çok güzel bir örnektir. İbni Sina gibi nice bilim insanları yetiştiren medeniyetimiz, tarih boyunca insanlığın refahına büyük hizmet etmiştir. Dolayısıyla ister büyük mucit ve mühendis El-Cezeri’ye bakalım, ister büyük matematikçi Harezmi’ye bakalım ya da büyük coğrafyacı Piri Reis’e bakalım hep aynı bilime adanmışlığı görebiliriz. İnsanlık; bilinmeyen hastalıkların tedavisini, güneş sistemini, sibernetik ve robot bilimini, dünyanın ilk matematik kitabını ve ilk dünya haritasını, hep bu saygın bilim insanlarımız aracılığıyla öğrendi. Biz de tıp ve sağlık bilimlerinde en önemli alanlardan biri olan Sinir Bilimleri konusunda katkı sağlamak amacıyla böyle bir çalışmaya çok değerli akademisyen hocalarımızla birlikte imza attık.