AR-GE TEŞVİKLERİ VE HARCAMALARI İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (1996-2015)

Ar-Ge faaliyetleri ve bunun devamında ortaya çıkan teknolojik gelişme, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın en önemli unsurlarından birisidir. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımına baktığımızda Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımların ve verilen teşviklerin bu ayrışmada daha net bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de Ar-Ge teşvikleri ve Ar- Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ve OECDülkelerinde (önce 4 sonra 38 ülke) Ar-Ge harcamaları ile GSYİH arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılaştırmaktır. Bu bağlamda önce seçilmiş OECD ülkeleri için 1996-2015 Türkiye için ise 1996-2014 yılları arasında Ar-Ge harcamaları ve büyüme arasındaki ilişki VAR analizi kullanılarak incelenmiştir.