ARAŞTIRMA-SORGULAMA VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

Ülkemiz son yıllarda yapılan araştırmalar ışığında öğretim programında değişikliğe gidilerek 2005-2006 yıllarında geleneksel öğretim yönteminden yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına geçilmiştir. Yapılandırmacı öğretim yaklaşımı öğrencinin derse aktif katıldığı, bilgiyi ezbere değil kendi anlamlandırarak oluşturduğu bir yöntemdir. İçinde bulunduğumuz dönemde okullarımızda buna bağlı olarak iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlardan biri son yıllarda uygulanmakta olan araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı bir diğeri ise Fatih projesi ile okullarımıza giren bilgisayar destekli öğretim modelidir.