FİZİK EĞİTİMİNDE AKRAN ÖĞRETİMİ

Çağın gereklerine uygun olarak düşünen, sorgulayan, problemi tanımlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen bireylerin yetiştirilmesi için etkili bir fizik öğretiminin gerçekleştirilmesi hayati bir öneme sahiptir. Fizik bilim dalında görülen gelişmelerin toplumların sosyal ve ekonomik gelişimlerindeki rolü göz önünde bulundurulduğunda, nitelikli bir fizik eğitiminin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Toplumların hemen hemen her kesimini ilgilendiren nitelikli bir fizik eğitimi için, uzun zamandır araştırmacılar tarafından neyi, nasıl öğretelim sorusu sorulmakta ve etkili bir fizik eğitimi için öğrencilerin öğrenme ortamlarına aktif olarak katılımının sağlanacağı yöntem ve tekniklerin kullanılması önerilmektedir. Öğrenme sürecinde beklenen bu etkiyi sağlayabilecek, özgül ağırlığı olan tekniklerden biri de akran öğretimidir.