ÇÂRPERDÎ BİBLİYOGRAFYASI

VII/XII asrın ortalarından VIII/XIII asrın ortalarına kadar yaşamış olan, dönemin önemli âlimlerinden.                     Ahmed el-Çârperdî (ö.746/1346) hakkında maalesef bibliyografik bir çalışma yapılmamıştır. Hemen her kütüphanede bir eserine rastladığımız bu âlimin eserlerinin toplanmaması, mevcut çalışmaların ilmi açıdan eksiklikler barındırmasına sebep olurken, yapılacak çalışmalara da engel teşkil etmiştir. Bir müellif hakkında çalışma yapılırken en zor ama bir o kadar da önemli nokta yeterli malzeme teminidir. Çârperdî hakkında çalışmaya başlayınca kaynakların yetersizliği ile karşılaşılmıştır. Şimdiye kadar onun hakkında detaylı çalışma yapılmadığı tespit edilmiş olup bunu aşmak için de onun açıklamalı bibliyografyasının tespitine ağırlık verilmiştir. Bu çalışmanın en önemliamacı Çârperdî’nin eserlerini tespit etmek suretiyle hakkında çalışmalar yapılmasına zemin hazırlamak ve bu konuda araştırma yapacak olanlara da kaynak oluşturmaktır.

ÇÂRPERDÎ BİBLİYOGRAFYASI

  • DR. ABDULLAH BİLİN
  • EDİTÖR:RAMAZAN TARİK

     

 

Kategoriler: Etiketler: ,