ARI ÜRÜNLERİNİN BİYOKİMYASAL ETKİLERİ VE FAYDALARI 1. CİLT

Son yıllarda arı ürünlerinin hem geleneksel hem de modern tıpta hızlı bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca arı ürünlerinin sağlık yararlarını ve biyolojik özelliklerini araştırmaya yönelik çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu durum arı ürünlerinden nutrasötiklerin ve fonksiyonel gıdaların artan şekilde geliştirilmesine yol açmaktadır. Bu ürünlerin biyolojik etkileri vasıtasıyla gelişmiş sağlık bakımına ve kronik hastalıkların azalmasına olumlu katkıda bulunulabilir.