HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Artan dünya nüfusuna paralel olarak ortaya çıkan gıda ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla hayvancılıkta yeni kaynaklar keşfetmek, halk sağlığını korumak için değişik teknolojiler kullanarak sağlıklı ve güvenli gıdalar üretmek, yeni teknikler ve uygulamalar ile ortaya çıkan hastalıkları önlemek, teşhis ve tedavi etmek, değişen ve hızla gelişen dünya koşullarına uyum sağlayabilmek için önemlidir. Hayvancılık alanında yapılan her yeni çalışma ve araştırmanın hayvancılığımızı bir adım ileri götüreceği muhakkaktır. Hazırlanmış olan mevcut kitap ile hayvancılık alanında yapılan bazı çalışmalar biraraya getirilerek bu alanda bir kaynak oluşturmak, böylece bilime ve hayvancılığa katkı sağlamak amaçlanmıştır.

HAYVANCILIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YENİLMEZ
  • YAZARLAR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ DEVA BAŞAK BOZTOK ÖZGERMEN
  • DR. ÖĞR. ÜYESI HATİCE AHU KAHRAMAN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YENİLMEZ
  • SERAP BOZKIR
  • ISBN: 978-625-7139-54-0
detayliarama

,