ATIKLAR KAVRAMI SINIFLANDIRILMASI VE YÖNETİMİ

Atığın tanımı çok öznel olabilir, bir kişi için atığı temsil eden şey, bir başkası için değerli bir üretim kaynağını simgeleyebilir. Ancak, atık olarak nitelendirilmesi gereken maddelerin Kanun’a uyması için katı bir yasal tanımının olması gerekir, çünkü bu tür katı atık tanımlarının işletmeler, yerel yetkililer ve Hükümet için mali ve yasal sonuçları vardır. Bununla birlikte, yerel, bölgesel ve ulusal atık yönetimi planlamasının doğru bir şekilde formüle edilmesini sağlamak için atık tanımları ve sınıflandırmaları üzerinde tüm paydaşların ortaklaştığı bir tanımlaya ihtiyaç vardır. Atık tanımıyla ilgili başka bir sorun, geri dönüştürülebileceği ve böylece geri dönüştürülmüş bir ürün veya ‘iyileştirilmiş’ olabileceğidir. AB Atık Çerçeve Yönergesi, atığı “sahibinin attığı veya atmak istediği herhangi bir madde veya nesne” olarak tanımlamaktadır. Son zamanlarda çevreye karşı olan duyarlılık sık sık gündeme getirilerek çevre kirliliği konusunda bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Geri dönüşüm ve kompostlaştırma gibi yöntemler kullanılarak çevre kirliliği azaltılmaya çalışılmaktadır.

ATIKLAR KAVRAMI SINIFLANDIRILMASI VE YÖNETİMİ

 • EDİTÖRLER:
 • DOÇ. DR. CUMALİ KESKİN
 • DOÇ. DR. M.FIRAT BARAN
 • YAZARLAR:
 • ABDÜLKERİM HATİPOĞLU
 • AYŞE BARAN
 • CUMALİ KESKİN
 • MEHMET FIRAT BARAN
 • NECMETTİN AKTEPE
 • NİLGÜN ONURSAL
 • ISBN: 978-625-7562-35-5