KONUTLARDA MEKÂNSAL KALİTENİN KULLANICI YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ

Sanayileşme ve modernleşmenin bir ürünü olan kentleşme, beraberinde yapılı çevre üzerinde değişimlerin meydana gelmesine neden olmuştur. Kentte yaşanan iç göçler, kent nüfusunda görülen hızlı artışlar, barınma ihtiyacının karşılandığı konutların yetersiz kalmasına, konut açığı ve ihtiyacına yol açmıştır. Bu ihtiyacın çözümüne yönelik atılan adımlardan bir tanesi de toplu konut üretimlerinin ortaya çıkması olmuştur.

KONUTLARDA MEKÂNSAL KALİTENİN KULLANICI YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ

  • DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALPER BODUR
  • ARŞ. GÖR. KADER KESKİN
  • ISBN: 978-625-7562-34-8