COVID-19 SALGINININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

İlk kez 2019 yılı Kasım ayında Çin’de görülen ve zamanla dünya geneline yayılan COVID-19 daha önce görülmemiş bir hastalık olması ve yüksek bulaşıcılık hızına sahip olması nedeniyle kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına almıştır. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyarı aşmış, dünya ekonomisi % 4.4’lük küçülme ile tarihinin en büyük ekonomik daralmalarından birini yaşamıştır. Aşılama çalışmalarına rağmen hastalığın yayılım hızının düşürülememiş olması nedeniyle dünya genelinde toplam ekonomik kaybın büyüklüğünün ne olacağı hala belirsizliğini korumaktadır. Bu bağlamda hastalıktan kaynaklanan ekonomik kayıpların büyüklüğü ve risk algısında meydana gelen değişme özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal kırılganlıkların daha da artmasına neden olmaktadır.

COVID-19 SALGINININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

  • PINAR KOÇ
  • KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ
  • RIDVAN KALAYCI
  • TUNÇ İNCE
  • ISBN: 978-625-7562-39-3