AZERBAYCAN ȂŞIK İCRACILIĞI SANATI

Tarihi çok eskilere dayanan Azerbaycan müzik kültürü iki temel esasa dayanır. Bunlardan biri Doğu dünyasının yarattığı muhteşem muğam sanatı, diğeri ise Türk dünyasının sembolü olan ve ulu ozanlarımızdan bize emanet ettiği ȃşık sanatıdır. Senkretik içerikli ȃşık sanatı eşsiz bir el1 sanatıdır. Bu zengin miras yüzyıllardır Azerbaycan halkının ruhunda, kalbinde, kısacası maneviyatında ve dünya görüşünde sağlam bir yer edinerek, saz-söz sanatımıza yeni yeni elvan müzikal ve şiirsel renk çeşitliliği getirmiştir. İsimleri paha biçilmez hizmetleriyle saygı gören ve kültür tarihimize altın harflerle kazınmış usta âşıklarımızın bu hazineye bağışladığı sanat incileri, doğal olarak bilim adamlarımızın da ilgisini çekmiştir.

AZERBAYCAN ȂŞIK İCRACILIĞI SANATI

  • PROF. DR. İLGAR CEMİLOĞLU
  • ALİ İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7636-20-9