FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE ALEKSİTİMİ

Çocukların içinde bulunduğu gelişim dönemleri ebeveynlerin stres algısı üzerinde etkide bulunabilecek bir faktördür. Ebeveynlerin stres yönetimi konusunda eğitim almaları olumsuz duygularıyla baş etmeleri için fayda sağlayabilir. Gelişim dönemleri açısından ailelerle gerçekleştirilecek eğitsel çalışmalar fayda sağlayacaktır. Zihinsel engelli bir çocuğun bebeklik ya da ergenlik döneminde ailelerin başa çıkmak durumunda kalacağı sorunların nitelikleri farklı olacaktır. Her çocukta tanıyı iyi anlamak, tanıya eşlik eden sorunları iyi saptamak ve bunların birbirine yansımasını hesaba katarak ilerlemek gereklidir. OSB seyrindeki belirsizliğin ailelerde strese neden olduğu birçok araştırmada vurgulanmıştır. Bu bağlamda ailelerin otizm konusunda daha fazla bilgilendirmeye ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.