ABDURRAHİM BEY HAKVERDİYEV ve ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN TİYATROSU

Türk kültür dünyasının bir parçası olan Azerbaycan tarihi ve edebiyatı, Türkiye’de de her zaman büyük ilgi görmüştür. Özellikle edebiyat sahasında oldukça önemli bilimsel araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Azerbaycan edebiyat tarihinde önemli rol oynayan Mirza Fethali Ahundzade, Necef Bey Vezirov, Hüseyinzade Ali Bey, Celil Memmetkuluzade, Üzeyir Hacıbeyov, Hüseyin Cavit, Ahmet Cevat, Abdulla Şaik gibi sanatçılar üzerine çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Fakat Azerbaycan edebiyatında yenileşme hareketlerinde önemli rolü olan Abdurrahim Bey Hakverdiyev hakkında kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır.

Kategoriler: , Etiketler: