AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 1. CİLT

Dünya halklarının manevi ve estetik değerlerini ifade etmenin araçları arasında, her ulusun manevi ruh halini cisimleştiren ulusal danslar da yer almaktadır. Milletlerin karekterlerini en uygun şekilde temsil eden danslar, o ulusun folklor – halk kültürünün bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. İnsanlar düşüncelerini, iç dünyalarını, ruh hallerini, manevi fikirlerini bazen şiirsel olarak, bazen kendi ulusal müzik enstrümanlarıyla şarkı söyleyerek ve bazen de dans ederek ifade etmeye çalışırlar. Ulusların kendi düşünceleri, fikirleri, ruhu, psikolojik ve manevi dünyası bu dansların örneğinde ve dans müziğinin harika melodilerinde bir araya gelir.

AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 1. CİLT

  • PROF. DR. İLGAR CEMİLOĞLU İMAMVERDİYEV
  • ALİ İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7279-17-8
detayliarama