AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 2. CİLT

Zengin bir tarihi geçmişe sahip, kadim “Odlar Diyarı” tabiri ile adlandırılan memleketin folklor ve klasik musiki kültürünü ulu muğam (uzun hava) sanatı, birkaç sanat türlerini bir arada barındıran sinkretik içerikli ozan – âşık sanatı ve halkımızın mutlu, neşeli günleri olan bayramlarımızın simgesi sayılan, dans sanatı en iyi şekilde temsil etmektedir. Bu üç farklı sanat dallarının kavuşmasını sağlayan memleketin ismi Azerbaycan’dır. Geleneksel olarak eskiden beri öyle bir düğün töreni düşünülmesi mümkün değildi ki orada ya muğam, ya da âşık sanatından biri olmasın. Bu iki farklı sanat türlerinden her hangi birinin (Muğam veya Âşık sanatı) faaliyet gösterdiği mekânda tabii ki, dans sanatı da mutlaka yerini alarak, yapılan şenliğe kendince katkıda bulunmakla bu törene bizzat güzellik getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı da Azerbaycan’ın geleneksel olan ulusal dans sanatını düğün törenlerimizin, bayramlarımızın neşesi, sevinci ve süsü olarak adlandırmak haklı nedendir. Bu zengin kültür mirasımızı asırlarca koruyup kuşaktan kuşağa liyakatla, gayretle yaşatan Azerbaycan halkı ve en önemlisi onun üstat sanatçılarının sevap amelleri, mutaassıp çalışmaları sayesinde mümkün ola bilmiştir.

AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 2. CİLT

  • PROF. DR. İLGAR CEMİLOĞLU İMAMVERDİYEV
  • ALİ İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7279-18-5
detayliarama