AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 3. CİLT

Azerbaycan halkının kadim zamanlardan günümüze kadar devam edip gelen milli manevi değerlerinden biri de müzik folkloru. Tarihi bilinmeyen klasik âşık sanatı, derin felsefi içerikli muğam sanatı ve profesyonel raks sanatı da zengin folklorumuzun muhteşem örneklerindendir. Asırlardır yaşamını sürdürmekte olan bu müzik mücevherlerimiz, isimlerinihalk müziği tarihimize altın harflerle kazımış olan mahir sanatçılarımızın, yetenekli müzisyenlerimizin icraları ile korunarak yaşatılmaktadır.

AZERBA YCAN RAKS HAVALARI ATLASI 3. CİLT

  • PROF. DR. İLGAR CEMİLOĞLU İMAMVERDİYEV
  • ALİ İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7279-19-2
detayliarama