AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 4. CİLT

Müzik folklorunun önemli bir alanında da halk raksları yer alır. En kadim tarihi dönemlerden günümüze kadar gelmiş ulusal rakslarımız, Azerbaycan’a özgü musiki üslubunu ve icracılık geleneğini kendinde yansıtır. Milli rakslarımız etnografya, mitoloji, halk yaşamı, emek faaliyeti, bayramlar ve törenler sonucunda oluşmakla ömrünü sürdürebilmiştir. Bu bağlamda halk rakslarımız folklor, fifoloji, etnografi araştrmacıların, arkeologların ilgisini çekmiş, bu zengin kültür mirası hakkında zamanla farklı makaleler yazılmış; onların tarihi, etimoloji, etnografi, müzikoloji yönde bir takım çeşitli bilimsel fikirler dile getirilmiştir.

AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 4. CİLT

  • PROF. DR. İLGAR CEMİLOĞLU İMAMVERDİYEV
  • ALİ İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7279-20-8
detayliarama