AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 6. CİLT

Azerbaycan halk musikisinin bilimsel açıdan öğrenilmesi ve aktüelliği ilgi çekici bir konudur. Sözlü geleneksel folklor müziğimzin farklı türlerinin, araştırılması ve tahlili önemli sorunlardan biridir. Çünkü bu ilmi incelemeler farklı türler ve çeşitli alanlar üzere yapılan araştırmalar ulusal folklorumuzu daha kapsamlı ve detaylı bir şekilde öğrenmeye imkân sağlar. Aynı zamanda bu araştımaların sonucu her bir türün içeriğini, folklor numunelerinin şiirsel metinlerinin semantik (anlambilimsel) özelliklerini ve bu türlerin tipolojik tasnifini ortaya koymaya imkân sağlar.

AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 6. CİLT

  • PROF. DR. İLGAR CEMİLOĞLU İMAMVERDİYEV
  • ALİ İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7279-22-2
detayliarama