AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 5. CİLT

Azerbaycan halk müziği kültürü çok eski bir geçmişe sahiptir. Azerbaycan folklor kültürü, folklor müziği dediğimizde ozanlarımızın, ȃşıklarımızın ellerinde yakışıklı, turnaya benzerliğiyle ile dikkati çeken bir telli müzik aleti olan kopuz, yani bağlama (Ȃşık sazı) akla gelir. Profesyonel mugam sanatımız Azerbaycan milli folklorunün gelişiminde önemli bir rol oynamış, müzikal katkılarıyla da kültürümüze ihtişam kazandırmış ve bu alanı daha da zenginleştirmiştir.

AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI 5. CİLT

  • PROF. DR. İLGAR CEMİLOĞLU İMAMVERDİYEV
  • ALİ İMAMVERDİ
  • ISBN: 978-625-7279-21-5

 

detayliarama