BAĞLANMA STİLLERİ, DEPRESYON VE SALDIRGANLIK

Bu araştırmanın temel amacı ergenlerde bağlanma stillerinin saldırganlık davranışları ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması ve ayrıca bu değişkenlerin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesidir. Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın temel hedefine ulaşmak üzere yanıtı aranan araştırma sorularına uygun olarak yapılan analizlerden elde edilen bulgular, ilgili yazın çerçevesinde tartışılmaktadır

BAĞLANMA STİLLERİ, DEPRESYON VE SALDIRGANLIK

  • DR. SAİT KAHRAMAN
  • ISBN: 978-625-7562-68-3