BAĞLANMA STİLLERİ, DEPRESYON VE SALDIRGANLIK

Bu araştırmanın temel amacı ergenlerde bağlanma stillerinin saldırganlık davranışları ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması ve ayrıca bu değişkenlerin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesidir. Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın temel hedefine ulaşmak üzere yanıtı aranan araştırma sorularına uygun olarak yapılan analizlerden elde edilen bulgular, ilgili yazın çerçevesinde tartışılmaktadır