SAĞLIK KURUMLARINDA YIKICI LİDERLİK, ÖRGÜTSEL SAPMA VE ÖRGÜTSEL SİNİZM

Gerek sosyal gerekse ticari örgütler varlıklarını sürekli olarak devam ettirebilmek isterler. Örgütü oluşturan en önemli unsurun insan kaynağı olduğu düşünüldüğünde örgütlerin hem varlıklarını devam ettirebilmek hem de bu süreçte amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynağını iyi anlaması ve iyi bir şekilde yönlendirebilmesi gereklidir. Ortak amaç ve hedefler için bir arada bulunan bir topluluğun bu amaç ve hedeflere ilerlerken yönlendiricileri liderleridir. Lider buradayönlendirme, yönetme, geliştirme gibi misyonlara sahip olarak hem astlarına hem de örgütüne olumlu anlamda kazanımlar sağlayabileceği gibi yetersiz, yeteneksiz ve hatta kötü niyetli liderlik davranışları da sergileyebilir. Lider her zaman tüm örgüt üyeleri için aynı değere sahip olmayabilir ya da lider davranışları tüm izleyicileri tarafından aynı şekilde algılanmayabilir.