BAHÇE BİTKİLERİ FAALİYETLERİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, ürünlerin kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazara sunulmasını ele alan bir faaliyetler bütünüdür. Tarım sektörü, insanlığın yerleşik hayata geçmesinden itibaren ekonomik ve sosyal gelişmede çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini günümüze kadar sürdürmüştür.