SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 5

Yeni yüzyılda uluslararası ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren işletmeler bir dizi faktör tarafından şekillenmektedir. Yeni yüzyılda teknolojinin hızlı değişimi ve dönüşümü ile birçok geleneksel yöntem farklılaşarak dijital hale gelmiştir. Bu değişim ve dönüşüm hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmektedir. Buna göre Sosyal Bilimler her süreçten daha fazla etkilenmektedir. Sosyal bilimlerin değişimi bu süreçte daha belirgin hale gelecektir. Sosyal bilimlerle ilgili geçmiş çalışmalara bakıldığında günümüz Sosyal Bilimleri çalışmaları ile birçok farklılık tespit etmek mümkündür. Değişen teknoloji ile birlikte Sosyal bilimlere bakış bir bütün olarak değişmektedir. Bu söylemden hareketle sosyal bilimler, bireylerin olgular üzerinde yaptıkları değerlendirmelere dayanmaktadır. Değişim kaçınılmazdır ve değişimin sürekli olacağı açıktır.