BATI KARADENİZ BÖLGESİNİN YEMEK KÜLTÜRÜ VE PİŞİRME TEKNİKLERİ

Yeme içme eylemi avcılık, toplayıcılık dönemlerinden günümüze dek insanların hayatta kalma mücadelesinde öncelikli ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Tarihsel süreçte değişen ve gelişen yaşam koşulları ile beraber tekdüze bir eylem olan yemek olgusu temel bir ihtiyaçtan öte farklı bir boyut kazanarak kültürel bir öğe halini almıştır. Günümüze gelene dekcoğrafi yapı, dini inanışlar, sosyal ve ekonomik yapı, teknoloji, savaşlar, göçler, demografik yapı gibi pek çok bileşen toplumların yemek kültürlerini oluşturmuştur. Yemek toplumların kimliğini gösteren künye niteliğindedir. Yemek, için gerekli hammadde seçiminden ikramına kadar tüm aşamalarda ulusların, toplumların, kültürel benliklerini görmek mümkündür. Kullanılan ekipmanlar, içine katılan çeşitli besinler, pişirme metotları, ulusların içinde bulundukları coğrafya, dünya görüşleri, geçmişte yaşamış olduğu olaylar hakkında bilgiler sunmaktadır. Geçmişi tasvir eden en önemli belirleyicilerden biri olmasından dolayı yemek ulusların kültürel mirasları içinde yer almaktadır.