BAZI MAKROFUNGUSLARIN FENOLİK ASİT İÇERİKLERİ İLE İN-VİTRO BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ

Günümüzde kentleşme ve küreselleşmeyle birlikte gelen yaşam tarzındaki farklılaşma ve stres, insan sağlığını olumsuz etkilemekte; bu da gittikçe artan kanser, hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada son yıllarda yaşanan salgın hastalıklar, pandemiler ve doğal afetler bu durumu daha da dramatik hale getirmiştir. Maruz kalınan hastalık sayısı ve çeşidinin artması, insanları endişelendirip korkuturken aynı zamanda onları sağlıklı yaşam tarzı konusunda bilinçlenip bazı kurallara uymaya zorlamaktadır. Bu kuralların en önemlisi de yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Bu amaçla insanlar gıda takviyeleri (suplementler) ile fonksiyonel gıdalara her geçen gün daha fazla rağbet göstermektedir. Tüketimi gittikçe artan fonksiyonel gıda; “Bir gıda temel besinsel ihtiyaçları karşılamakla birlikte insanda bir ya da daha fazla biyolojik fonksiyonu olumlu anlamda etkileyebiliyorsa bu gıdaya fonksiyonel gıda denir” şeklinde tanımlanmaktadır. Son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırmada mantarların önemli fonksiyonel gıdalar olduğu belirtilmektedir.