TÜKENMİŞLİK VE DİN

Meslek, belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak tanımlanmaktadır. Din eğitimi, öğretimi ve din hizmetleri gibi mesleklerde çalışanlar (dinî yükseköğretim kurumu öğretim elemanları İmam Hatip Lisesi (İHL) meslek dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenleri ve din görevlileri) her ne kadar birbirinden farklı mesleklerde çalışıyor olsalar da mesleklerini yapmak için aldıkları eğitimler, mesleki görev ve sorumlulukları, halkın bu kişilerden beklentileri büyük oranda benzerdir. Bu kişiler bir taraftan mesleklerini bir geçim kaynağı olarak görürken diğer taraftan mesleklerini icra ederken Müslümanlığın emir ve tavsiyelerini yerine getirmektedirler. Ayrıca halkının çoğu Müslüman olan Türkiye gibi bir ülkede insanlar, bu meslekleri yapanlardan belirlenmiş görevlerin yanında kendilerine her tür dinî konuda yol göstermelerini ve örnek olmalarını beklemektedir.