PAGANİZM’DEN HIRİSTİYANLIĞA GEÇMİŞ SEMBOLLER (I. ve V. Yüzyıl)

Dinler Tarihi açısından önemli bir yer edinen Yahudilik, aynı zamanda Hıristiyanlığın bu dini topluluğun içinden çıkması hasebiyle çalışmamız için önemli bir yer teşkil etmektedir. Ana hatlarıyla M.Ö. 2. ve M.S. 5. yüzyılları içine alan bu çalışmada Hıristiyanlığın nasıl ortaya çıktığı ve dini akidelerini belirlerken ne gibi bir yol izlediği saptanmaya çalışılmıştır. Özellikle Yahudiliğin sert, katı ve baskıcı tutumuna karşı olan reform yanlısı Yahudilerin bu tutumlara karşı verdiği tepki önemli bir noktada kendini göstermektedir. Ayrıca Diaspora’daki Yahudilerin Pagan çevreyle karşılaşmasıyla gelişen süreç buradaki mitlerin benimsenmesiyle yeni dinin oluşmasında en önemli noktayı oluşturmuştur. Bu çevreye kendini benimsetmek isteyen bu yeni Yahudi grubu (Hıristiyanlar) buranın dini akidelerini kendi yapılarına uydurma gerekliliğini güdmüşlerdir.