ÇAĞDAŞ SANATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA

İnsanlığın her daim kusursuz ve mutlu bir yaşam düzenine ulaşma arzusunun ütopya kavramının ortaya çıkmasındaki en önemli neden olduğu görülmektedir. Antik Çağ’dan 20.yy’a kadar farklı anlamların yüklenmesi ile birlikte ütopya düşüncesinin toplumsal yapıyı yeniden tasarlama fikrinin sanatsal üretimlere etki eden bir eğilime dönüştüğü görülmektedir. İnsanlığın daha adil daha eşitlikçi mutlu ülke arayışlarının ve ideal toplum hayallerinin Kara Ütopya olarak da adlandırılan Distopyalara dönüşmesi, iki kavramın arasındaki ontolojik ilişkiyi açıklamaktadır. 20.yy’dan itibaren ütopya ve distopya kavramları felsefe, edebiyat, mimari ve sinema gibi alanlarda etkisini artırırken özellikle Modernizm- Postmodernizm bağlamında plastik sanatlarda da sanatsal üretim pratiklerini hem bir tema hem de düşünsel bir aktivite olarak etkilemiştir.

ÇAĞDAŞ SANATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA

  • ARŞ. GÖR. FERHAT KAVAS
  • ISBN: 978-625-7897-80-8
detayliarama

Kategoriler: Etiketler: