BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA AÇISINDAN TOKAT İLİ TARIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Makineleşme ve traktör kullanımının artmasıyla birlikte tarım yapılabilecek toprakların büyük kısmı tarıma açılırken potansiyel olarak orman ve otlak alanları olan sahalar da antropojen tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Alan olarak doğal sınırlara ulaşan topraklardan daha fazla ürün elde edebilmek için arazi kendi içerisinde bölünmüş, mevcut bölünüş içerisinde arazinin kullanımı önem kazanmıştır. Çalışmada; Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında geçiş iklimi özellikleri gösteren ve hidrografik açıdan zengin bir akarsu ağına sahip olan Tokat ili, tarım coğrafyası açısından incelenmiştir. Çalışmada ülkenin tarım potansiyeli yüksek sahaları arasında yer alan ilin, mevcut tarım potansiyelini daha iyi kullanabilmek ve bu potansiyelin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ileriki dönemlere yönelik planlama önerileri sunulmuştur.