YERBİLİMLERİ PROBLEMLERİNE MODEL YAKLAŞIMLARI

Yer Bilimleri, içerisinde Coğrafya, Jeodezi, Jeoloji, Jeofizik, Geoteknik, Çevre, İnşaat ve Şehir Planlama gibi sistematik ve multi disipliner yaklaşımlar barındıran bir bilim dalıdır. İnsan yaşamı içerisinde karşılaştığı problemlerde, yer sisteminin bağımsız değişiminin ilişkisi sonucu ortaya çıkan karmaşık çevresel problemlerin çözümünde çok disiplinli yaklaşımlar her zaman daha etkili sonuçlar vermektedir. Bu sebeple, Yer Bilimleri kavramı Dünya sistemlerinin birbirleriyle ilişkisini araştırırken, dünyanın iç ve dış etkenlerle oluşturduğu afet tipi problemlere çözüm yolları aramaktadır. Günümüzde insan veya doğal kaynaklı oluşan bu problemler ve ilgili çözüm yolları arayışlarında farklı disipliner yaklaşımlarından söz edilebilmektedir. Bu kitap Yer bilimleri problemlerine multi disipliner bir yaklaşım getirerek, bu alanda yapılan modelleme çalışmalarını kapsamak- tadır. İlk olarak heyelanların izlenmesinde geomatik ve şehir planlama yaklaşımları tartışılmıştır. İkinci bölümde zeminden kaynaklanan problemlerin belirlenmesi ve buna bağlı zemin iyileştirilmesinde yapay sinir ağları teknolojisi örneği sunulmuştur. Üçüncü bölümde deprem araştırmalarında sonlu fay ve dalga modellemesi yaklaşımı irdelenmiştir. Dördüncü bölümde geoteknik çalışmalarda kullanılan sayısal modellerden sonlu eleman modeli ve arazi çalışması örneği sunulmuştur. Beşinci ve son bölümde ise zemin problemlerinde iyileştirme metodolojisi kullanılarak sayısal model analizi yapılmıştır.

YERBİLİMLERİ PROBLEMLERİNE MODEL YAKLAŞIMLARI

 • EDİTÖR:
 • DR. FATİH SÜNBÜL
 •  
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. T. FİKRET KURNAZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE BENGÜ SÜNBÜL GÜNER
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ VELİ AKARSU
 • ARŞ. GÖR. DR. EMRAH BUDAKOĞLU
 • ÖĞR. GÖR. HÜSEYİN MUNGAN
 • Y. MÜH. SHAH WALI NAZARİ
 • ISBN: 978-625-7897-99-0